"Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni."

Mk 1, 35

HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI »
Hétfő.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a Kedd.: Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35 Szerda.: MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 Csütörtök: Jer 7,23-28; Lk 11,14-23 Péntek.: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 Szombat.: Iz 7,10-14; 8,10c; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38 Vasárnap.: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41
HÉTEN BÚCSÚZTATJUK »
Gyenes Jánosnét (március 20.) Szt. Gellért Pléb.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN »
Csapó Panni (március 26.)


Városmajori Plébánia
Budán, a Széll Kálmán tér közelében található a modern templom, mely sok száz hívőt fogad minden héten. Honlapunkon tájékozódhat az aktuális eseményekről, a plébániai hittanórák és misék rendjéről.
 
 
Legfrissebb Híreink »

MEGHÍVÓ
Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből.”/Mindszenty/
2017-ben lesz 70. éve, hogy Mindszenty József bíboros, hercegprímás úr meghirdette a „Boldogasszony Évé”-t, és a Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évforduló kapcsán, dr. Erdő Péter bíboros úr támogatásával, jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot szervezünk 2017. szeptember 16-án (szombaton) Máriaremetére. A zarándoklat 8 órakor indul a Városmajori templom elől.
2017. március 25-én, szombaton 10.00 órakor tájékoztatást tartunk a zarándoklatról a Városmajori Kistemplomban, ahol kiosztásra kerülnek Mindszenty bíboros úrról készült ismertető füzetek (Magyarországi Mindszenty Alapítvány szerkesztésében), plakátok és szórólapok. Szeretettel hívunk a tájékoztatásra.


VÁROSMAJOR – MÁRIAREMETE GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
2017. szeptember 16-án, szombaton
Gyülekező: 7:00 órától a Városmajorban
Indulás: 8:00 órakor
A zarándoklatot vezeti: Bíró László püspök, dr. Székely János püspök, és Lambert Zoltán kanonok, plébános
Szentmise: 12:00 órakor Máriaremetén
Bemutatja: dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Részletek »


A KÉTSZER 1 % FELAJÁNLÁSA
Aki szívesen vállalja katolikus egyházunk pénzbeli támogatását, attól azt kérjük nagy bizalommal, hogy személyi jövedelemadójuk első 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek technikai száma: 0011.
Másik 1%-át valamelyik alapítványnak lehet felajánlani. Örömmel és köszönettel vennénk, ha a plébániánkhoz tartozó alapítványok valamelyikének a javára történne a felajánlás.


NAGYBÖJTI TARTÓS ÉLELMISZER- GYŰJTÉS
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására tartós élelmiszert gyűjtünk a templomunkban március 19-től március 26-ig, egy héten keresztül. Kérjük a kedves Híveket, hogy az adományokat majd a nagytemplomba hozzák el, amikor szentmisére, vagy imádkozni jönnek. A Szent József oltárnál helyezzék el az adományokat.


TUDNIVALÓK NAGYBÖJT IDEJÉRE
Március 1-én hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti idő. A hamvazás szertartásában csak hamvazószerdán részesítjük a kedves Híveket.
A szentmisék rendje hamvazószerdán: Reggel: 7, 8, este: 6 és ½ 8
Nagyböjt hétköznapjain reggel ½7-kor a zsolozsma reggeli dicséretét imádkozzuk. Szeretettel várjuk a kedves Híveket.
Nagyböjt péntekjein a keresztút az esti szentmise előtt ¼ 6-kor kezdődik.


CÖNÁKULUM
A Máriás Papi Mozgalom laikus ága Cönákulumot tart 2017. február 6-tól minden hétfőn 17 órakor a nagytemplomban. Utána szentmise 18 órakor. A Cönákulum menete rózsafüzér imádság, Szűzanya üzenetéről rövid elmélkedés, önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének. A cönákulumot vezeti Jánossy Gábor, aki szeretettel vár minden kedves Hívet, hogy hétről hétre jobban megértsék és megéljék a Szűzanya lelkületét.  


LELKI NAP GYERMEKEKNEK
Nagy szeretettel hívunk minden alsóst, felsőst és 14-15 évest a korosztályonkénti nagyböjti lelki napra március 25-én, szombaton 15 órától a plébániára. Közös imádkozás gitár kísérettel, beszélgetések, játék, uzsonna várja az érdeklődőket, hogy a közös ima és beszélgetések által Isten szeretetében erősödjünk, és tanításával töltekezzünk. – Jöjj és töltekezz velünk!


FÁKLYÁS KERESZTÚT
Nagy szeretettel várunk minden gyermeket, fiatalt, családost és idősebb Testvért március 25-én, szombaton a bensőséges, hagyományos fáklyás keresztutunkra!
Találkozó: 18.45-kor a toronynál.


Hírlevél2014. augusztus 26.
Kossuth Rádió - Tanúim lesztek

Paray-le-Monial-i plébániai zarándoklat résztvevőivel Madocsai Bea, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa készített riport hanganyaga »
Karácsonyi pásztorjáték »


30 éves jubileumi kismise »Plébánia internetes naptára »VÁROSMAJORI HÍRADÓ »Elérhetőségek »
Városmajori Jézus Szíve Plébánia Iroda
(a nagytemplom oldalában található)
Nyitva tartás: évközben június közepéig
hétfőtől péntekig:
10:00 - 12:00; 16:00 - 17:00
Tel./Fax.: 061-212-4656

Városmajori Jézus Szíve Plébánia
1122 Budapest, Csaba utca 5.
Tel./Fax: 061-212-4656, 06-20-8280-555
E-mail: vmajorplebania@freemail.hu

Szent János Kórház - kápolna
Jézus Szíve Plébánia látja el.
Minden vasárnap délelőtt 11 órakor Szentmise van a kápolnában.
Református Istentisztelet, minden hétfőn 16:15 órakor.

Budapest Katolikus Kórházlelkészség
(az Országos Onkológiai Intézetben)
1122 Ráth György utca 7-9. 16. ép. I. em.
Tel: 061-224-8640
Tel./Fax: 061-224-8641
Sürgősségi betegellátás: 061-213-9620
e-mail: korlelk@gmail.com