"Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban."

1 Tessz 5, 17-18

A HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI »
H: Jak 3,13-18; Mk 9,14-29 ; v Ter 11,1-9 v. 19,3-8a.16-20b v. Ez 37,1-14 v. Joel ,1-5; ApCsel 2,1-11 v. Róm 8,8-17 v. Róm 8,22-27 v. 1Kor12,3b-7.12-13; Jn 7,37-39 v. Jn 20,19-23 v. Jn 14,15-16.23b-26 K: Jak 4,1-10; Mk 9,30-37 Sz: Jak 4,13b-17; Mk 9,38-40 Cs: Iz 52,13-53,12 v. Zsid 10,12-18; Lk 22,14-20
KERESZTELŐ »
Május 20. 12.15 Harangozó Lelle
Május 26. 12.00 Wittmann Lotti Natali
Május 26. 12.15 Parragh Mira

TEMETÉS »
Május 21. 10.45 Mucsi Sándorné Új Köztemető
Május 23. 08.30 Marti Sándorné Farkasrét
Május 24. 11.00 Marosi Gábor Szt. GellértVárosmajori Plébánia
Budán, a Széll Kálmán tér közelében található a modern templom, mely sok száz hívőt fogad minden héten. Honlapunkon tájékozódhat az aktuális eseményekről, a plébániai hittanórák és misék rendjéről.
 
 

Templomi javítások »

Képek Aba-Novák Vilmos freskójának restaurálásáról.

Befejeződött templomunkban Aba-Novák Vilmos "A Teremtés 7 napja" c. mennyezeti falkép ciklus restaurálása.


A restaurálás folyamata a következő volt:

2018 nyarán Forrai Kornélia restaurátor és művésztársai Aba-Novák Vilmos "A Teremtés 7 napja" c. falkép ciklusa 7. napjához kapcsolódó egyik kis freskón a hibákat felkutatták és kidolgoztak egy restaurálási technológiát. Ezt követően a templomba járó hívek adományokkal támogatták a megkezdett munkát. Ennek eredményeképpen 2019-ben a falkép ciklus 6. napja nagy freskójának és a hozzá tartozó hat kis képnek a restaurálása történt meg.

2020-ban a falkép ciklus 4. és 5. napja nagy freskóinak, illetve a hozzá tartozó tizenkét kis kép restaurálási munkái valósultak meg a Bethlen Gábor Alap (Támogatási azonosító: EGY-KCP-19-P-0115) támogatásával.

2021-ben a mennyezeti falkép 1. és 2. nap nagy freskóinak, illetve a hozzájuk tartozó összesen 12 kis képnek a restaurálására került sor, szintén a Bethlen Gábor Alap (Támogatási azonosító: EGYH-KCP-19-P-0100 és EEÖR-KP-1-2021/1-001099) támogatásával.

2021-ben megtörtént a 3. nap nagy freskójának, illetve a hozzá tartozó, összesen 6 kis képnek a restaurálása is a Bethlen Gábor Alap (Támogatási azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-001099) segítségével.

2022-ben a 7. nap nagy freskójának, illetve a hozzátartozó 5 még restaurálatlan kép felújítása valósult meg szintén a Bethlen Gábor Alap (Támogatási azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-001099) segítségével.

Ezáltal 2022-ben sikeresen befejeződött a falkép ciklus teljes restaurálása, és a freskó régi pompájában ragyog.

Magyarország Kormányának támogatását, valamint a hívek adományait hálásan köszönjük!

2020. évi restaurálás 1. szakasza közben / május 5. »
2020. évi restaurálás 1. szakaszának zsűrizése / június 16. »
2020. évi restaurálás 2. szakaszának átadása / július 28. »
Fotó: Lambert Attila

2021. évi restaurálás »
2022. évi restaurálás »